Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

8th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules (SSB 2013) : book of contributions, Košice, Slovakia, September 10-13, 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

Slovak Academy of Sciences

Data opublikowania

2013

ISBN

978-80-89656-01-1

Rozdziały
Konferencja

8th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules (SSB 2013), 10-13.09.2013, Kosice, Slovakia