Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IEEE International Conference Solid Dielectrics (ICSD 2013), Bologna, June 30 -July 4, 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2013

ISBN

978-1-4799-0807-3

Rozdziały
Konferencja

IEEE International Conference Solid Dielectrics (ICSD 2013), 30.06.2013 - 04.07.2013, Bologna, Italy

Publikacja indeksowana w

WoS (15)