Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Tarcie, zużycie, smarowanie wybranych węzłów tribologicznych

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Miejsce

Kielce, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Świętokrzyska

Data opublikowania

2013

Opublikowano w

Seria: Eksplatacja Systemów Tribologicznych

Rozdziały