Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

6th European Combustion Meeting : ECM2013 : abstract book, Lund, Sweden, 25-28 June, 2013

Rok publikacji

2013

Data opublikowania

2013

ISBN

978-91-637-2150-2

Rozdziały
Konferencja

6th European Combustion Meeting : ECM2013 : abstract book, 25-28.06.2013, Lund, Sweden