Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2013), Split, 7-10 July, 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2013

ISBN

978-1-4799-3755-4

Rozdziały
Konferencja

IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2013), 7-10.07.2013, Split, Croatia

Publikacja indeksowana w

WoS (15)