Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XI Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transporowe bezpieczeństwo w transporcie : LogiTrans, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 / red. nauk. Elżbieta Szychta

Rok publikacji

2014

Miejsce

Radom, Polska

Wydawca

Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7351-424-9

Rozdziały
Wielokryterialne wspomaganie wyboru środka transportu (s. 69)
Plany transportowe w Polsce i innych krajach - zawartość i realizacja (s. 120)
Lokalizacja portu lotniczego w okolicy aglomeracji miejskiej Poznań (s. 368)
Tendencje zmian kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa publicznego transportu autobusowego na przykładzie KPA Kombus Sp. z o. o. w Kórniku (s. 387)
Analiza zmian efektywności wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie ZUK ROKBUS Spółka z o. o. w latach 2012-2013 (s. 388)
Elektryczne taksówki jako element proekologicznego transportu miejskiego (s. 557)
Modelowanie cech geometrycznych opony pneumatycznej z zastosowaniem metody elementów skończonych (s. 616)
Pomiary parametrów antypoślizgowych nawierzchni drogowych - przegląd metod badawczych (s. 666)
Badania i ocena stopnia wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie ZUK ROKBUS Spółka z o. o. (s. 751)
Wpływ zmian temperatury otoczenia na przyspieszenie i hamowanie samochodu osobowego na suchej i czystej nawierzchni bitumicznej w okresie zimowym - część pierwsza (s. 821)
Wpływ zmian temperatury otoczenia na przyspieszenie i hamowanie samochodu osobowego na suchej i czystej nawierzchni bitumicznej w okresie zimowym - część druga (s. 822)
Zmiany cech antypoślizgowych nawierzchni bitumicznej wybranych odcinków badawczych (s. 823)
Konferencja

XI Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transporowe bezpieczeństwo w transporcie : LogiTrans, 7-10.04.2014, Szczyrk, Polska