Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

World Congress on Multimedia and Computer Science : WCMCS 2013, 4-7 October, 2013, Hammamet, Tunisia

Rok publikacji

2013

Data opublikowania

2013

ISBN

978-9938-9511-6-5

Rozdziały
Konferencja

World Congress on Multimedia and Computer Science : WCMCS 2013, 4-7.10.2013, Hammamet, Tunisia