Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Geodezyjne Technologie Pomiarowe

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-61576-26-7

Opublikowano w

Seria: Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji

Rozdziały