Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce / red. Katarzyna Biskup, Zbigniew Bukowski

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7096-957-8

Rozdziały
Ilościowe metody lokalizacji portów lotniczych (s. 113-124)