Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

13th International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, 23-26 April, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-930944-5-5

Rozdziały
Some problems of electric oven vibroacoustic testing (s. 43-44)
Vibroacoustic quality control of thin-walled polypropylene car door panels (s. 59-60)
Prediction of diagnostic symptom values using a set of models GM(1,1) and a moving window method (s. 113-116)
Konferencja

13th International Technical Systems Degradation Conference, 23-26.04.2014, Liptovský Mikuláš, Slovakia