Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji - aspekty teoretyczne i praktyczne

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Częstochowa, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Częstochowska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7193-613-5

Opublikowano w

Seria: Monografie - Politechnika Częstochowska

Rozdziały
Koncepcja lean a praktyka (s. 34-45)