Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7378-900-5

Rozdziały
Zrównoważony rozwój a system EMAS (s. 31-42)