Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ekologia a budownictwo : XXI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 10-12.10.2013 r.

Rok publikacji

2013

Miejsce

Bielsko-Biała, Polska

Wydawca

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-932934-2-1

Rozdziały
Konferencja

XXI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-techniczna : "Ekologia a budownictwo", 10-12.10.2013, Bielsko-Biała, Poland