Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Łódzka

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7283-604-5

Opublikowano w

Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej

Rozdziały
Kultura bezpieczeństwa i społeczna odpowiedzialność, jako determinanty rozwoju przedsiębiorstwa (s. 19-30)
Pozycja ergonomii w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (s. 65-74)