Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Łódzka

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7283-601-4

Opublikowano w

Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej

Rozdziały
Rola kultury organizacyjnej w stymulowaniu zachowań społecznie odpowiedzialnych (s. 48-56)
Kultura techniczna a rozwój przedsiębiorstwa (s. 66-75)