Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 5

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo KUL

Wydawca z listy MNiSW

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7702-877-3

Rozdziały
Zarządzanie przedsiębiorstwem a dyspersja (s. 27-38)
Elastyczność produktowa jako domena przedsiębiorstwa wytwórczego w sektorze mechanizacji rolnictwa (s. 221-236)