Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

X Konferencja Naukowa Systemy pomiarowe w badanich naukowych i w przemyśle: materiały konferencyjne, Łagów, 1-4 czerwca 2014

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Wydawca

Uniwersytet Zielonogórski

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Zielonogórski

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7842-127-6

Rozdziały
Własności wirtualnego analizatora widma o zmodyfikowanej metodzie DFT (s. 31-34)
Pomiary cieplne cieczy spożywczych (s. 99-102)
Konferencja

X Konferencja Naukowa Systemy pomiarowe w badanich naukowych i w przemyśle, 1-4.06.2014, Łagów, Poland