Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Budownictwo na obszarach zurbanizowanych : nauka, praktyka, perspektywy

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Politechnika Lubelska

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Lubelska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7947-070-9

Opublikowano w

Seria: Monografie - Politechnika Lubelska

Rozdziały
Specyfika technologiczno-konstrukcyjna budynków wysokich (s. 51-68)