Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

GECCO '14 Proceedings of the 2014 conference on Genetic and evolutionary computation, Vancouver, Canada, July 12-16, 2014

Rok publikacji

2014

Miejsce

New York, United States

Wydawca

ACM

Wydawca z listy MNiSW

Association for Computing Machinery (ACM)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4503-2662-9

Rozdziały
Behavioral programming: a broader and more detailed take on semantic GP (s. 1-14)
Multiple regression genetic programming (s. 879-886)
Konferencja

2014 Conference On Genetic And Evolutionary Computation, 12-16.07.2014, Vancouver, Canada

Publikacja indeksowana w

WoS (15)