Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Badania pojazdów : praca zbiorowa / pod red. Władysława Mitańca

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Wydawnictwo PK

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7242-761-8

Rozdziały
Zastosowanie adaptacji siatek obliczeniowych w symulacji aerodynamiki samochodu strony (s. 129-142)
Wpływ parametrów siatek obliczeniowych na wyniki symulacji aerodynamiki samochodu strony (s. 143-156)
Wpływ sposobu rozpędzania autobusu miejskiego na emisję dwutlenku węgla (s. 193-202)