Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Polska metalurgia w latach 2011-2014 : monografia

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Akapit

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-63663-47-6

Rozdziały
Specyfika aplikacji metod SPC w złożonym procesie produkcyjnym na przykładzie odlewnictwa (s. 357-371)
Ocena napięć międzyfazowych w ciekłych układach metalurgicznych (s. 373-387)