Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Problemy utrzymania systemów technicznych : praca zbiorowa

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Warszawska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7814-269-0

Rozdziały
The modelling of the dependent survival functions (s. 9-15)