Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Dni betonu : tradycja i nowoczesność, konferencja, Wisła 13-15 października 2014

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-61331-19-3

Rozdziały
Trwałość eko-cementowych systemów naprawczych (s. 633-644)
Ultradźwiękowe badania betonów wiaduktów drogowych w ocenie stopnia ich mrozoodporności (s. 861-870)
Przypadki braku mrozoodporności betonu w nowych wiaduktach drogowych wykonanych w latach 2002-2012 (s. 871-880)
Konferencja

Dni betonu : tradycja i nowoczesność, konferencja, 13-15.10.2014, Wisła, Polska