Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

INAIR 2013 : International Conference on Air Transport, Prague, Czech Republic, 13 - 14 November 2014

Rok publikacji

2014

Miejsce

Žilina, Slovac Republic

Wydawca

EDIS-Žilina University publishers

Data opublikowania

2014

ISBN

978-80-554-0944-3

Rozdziały
Characteristic of the Airscrew Propulsion as a Part of the Hybrid Power Supply System Structure (s. 47-51)
Exhaust Emissions Measurements from a Small Airplane (s. 52-58)
Konferencja

INAIR 2013 : International Conference on Air Transport, 13-14.11.2014, Prague, Czech Republic