Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna APKM 2014 "Aktualne problemy konstrukcji metalowych", Gdańsk, 27-28.11.2014

Editors

Year of publication

2014

Book type

conference proceedings

Place

Gdańsk, Poland

Publisher name

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej

Date of publication

2014

ISBN

978-83-931174-3-7

Chapters
Stateczność dna elipsoidalnego z króćcem środkowym pod obciążeniem osiowym (p. 115-118)
Wpływ podwyższonych temperatur na nośność płatwi cienkościennych stężonych poszyciem (p. 186-189)
Numeryczne modelowanie badania nośności łącznika do konstrukcji aluminiowo-betonowych (p. 221-224)
Efekt "szerokiego pasa" w eksperymencie numerycznym (p. 225-228)
Conference

II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna APKM 2014 "Aktualne problemy konstrukcji metalowych", 27-28.11.2014, Gdańsk, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.