Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna APKM 2014 "Aktualne problemy konstrukcji metalowych", Gdańsk, 27-28.11.2014

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Typ książki

materiały konferencyjne

Miejsce

Gdańsk, Poland

Wydawca

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-931174-3-7

Rozdziały
Stateczność dna elipsoidalnego z króćcem środkowym pod obciążeniem osiowym (s. 115-118)
Wpływ podwyższonych temperatur na nośność płatwi cienkościennych stężonych poszyciem (s. 186-189)
Numeryczne modelowanie badania nośności łącznika do konstrukcji aluminiowo-betonowych (s. 221-224)
Efekt "szerokiego pasa" w eksperymencie numerycznym (s. 225-228)
Konferencja

II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna APKM 2014 "Aktualne problemy konstrukcji metalowych", 27-28.11.2014, Gdańsk, Poland