Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Cywilizacja techniczna

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Miejsce

Bydgoszcz, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-89914-72-9

Rozdziały
Wpływ kultury chrześcijańskiej na rozwój architektury (s. 143-156)