Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji. Podstawy. Multimedia. Transmisja.

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Naukowe PWN

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-01-17445-3

Rozdziały
Kompresja sygnałów fonicznych (s. 571-624)
Ocena jakości sygnałów fonicznych (s. 625-664)
Reprezentacje obrazów w systemach cyfrowych (s. 696-739)