Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami : monografia

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Częstochowa, Poland

Wydawca

Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Wrocławska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-63500-69-6

Rozdziały
Motywacja - analiza przypadku w wybranym przedsiębiorstwie (s. 91-99)
Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi (s. 139-149)