Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XXIII Sympozjum PTZE : Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Hucisko, wrzesień, 2014

Rok publikacji

2014

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu

Data opublikowania

2014

ISBN

83-88131-99-0

Rozdziały
Elektromagnetyzm a zagadnienia gromadzenia energii (s. 111-114)
Konferencja

XXIII Sympozjum PTZE : Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, 7-10.09.2014, Hucisko, Polska