Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Information Systems Architecture and Technology : Contemporary Approaches to Design and Evaluation of Information Systems

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Poland

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Wrocławska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7493-855-6

Rozdziały
Some Remarks Related to Human Behaviour Impact on Data Protection Processes (s. 89-98)