Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

University of Maria Curie-Skłodowska

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-62785-81-0

Rozdziały
The competitive advantage of academic start-ups in innovative business solutions (s. 13-24)