Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

11th International Conference on the European Energy Market : EEM 2014, Krakow, 28-30 May, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4799-6095-8

Rozdziały
Efficiency improving of time of use tariffs for residential customer to create more valuable demand response resource (s. 1-5)
Konferencja

11th International Conference on the European Energy Market : EEM 2014, 28-30.05.2014, Kraków, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)