Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

15th International Conference on Enterprise Information Systems : ICEIS 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

SCITEPRESS Digital Library

Data opublikowania

2013

ISBN

978-989-8565-59-4

Rozdziały
Konferencja

15th International Conference on Enterprise Information Systems : ICEIS 2013, 4-7.07.2013, Angers Loire Valley, France