Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ninth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology : ICCGI 2014, Seville, Spain, 22 June, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IARIA XPS Press

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-61208-346-9

Rozdziały
P2P Integration of Relational Knowledge Bases (s. 78-84)
Konferencja

Ninth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology : ICCGI 2014, 22.06.2014 - 22.07.2014, Seville, Spain