Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

9th IET International Conference on Computation in Electromagnetics : CEM 2014, London, 31 March - 1 April, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IET

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-84919-817-2

Rozdziały
The influence of squirrel cage geometry on synchronization of line start permanent magnet synchronous motor (s. 1-2)
Strategies for 2D and 3D field computation in the design of permanent magnet motors (s. 1-2)
Konferencja

9th IET International Conference on Computation in Electromagnetics : CEM 2014, 31.03.2014 - 01.04.2014, London, United Kingdom