Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM 2014), Besacon, France, 8-11 July, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4799-5736-1

Rozdziały
LAURON V: A versatile six-legged walking robot with advanced maneuverability (s. 82-87)
Konferencja

IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM 2014), 8-11.07.2014, Besacon, France