Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Łódzka

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7283-602-1

Opublikowano w

Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej

Rozdziały
Rozwój pracowników i rozwój przedsiębiorstwa - bliźniacy czy tylko znajomi? (s. 11-20)
Przywództwo i zaangażowanie pracowników a zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach (s. 96-105)
System rozwoju i doskonalenia kompetencji menedżerów wielkopolskiego sektora komunalnego (s. 96-105)