Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

11th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS), Seoul, Korea, 26-29 August, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4799-4871-0

Rozdziały
Human Activity Recognition in Multiview Video (s. 148-153)
Konferencja

11th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS), 26-29.08.2014, Seoul, Republic of Korea

Publikacja indeksowana w

WoS (15)