Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XVIII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne (PWT 2014), Poznań, 12 grudnia, 2014

Rok publikacji

2014

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-925227-9-9

Rozdziały
Energy Efficiency of coded multicarrier transmission in wireless frequency selective fading channels (s. 1-4)
Overview of the MACHINE - a set of software simulation tools for mobile networks evaluation (s. 5-9)
Łączny odbiór niekodowanych sygnałów CPM w systemie FDMA (s. 10-16)
Dekodowanie iteracyjne sygnałów OFDM w systemie o wielu strumieniach przestrzennych (s. 21-25)
Postać informacji zewnętrznej turbo-dekodera a jakość podejmowanych decyzji (s. 26-31)
Wybrane parametry komutatora optycznego z konwersją fal (s. 32-33)
System DWDM o rekordowej gęstości kanałów optycznych (s. 34-35)
Cyfrowa detekcja impulsu radiowego z redukcją odchylenia gęstości widmowej mocy sygnału (s. 36-41)
Performance evaluation of OpenFlow Devices (s. 42-47)
Badania możliowści wprowadzenia nowej struktury wewnętrznej dla kart NetFPGA (s. 48-53)
Measurements of antenna radiation patterns (s. 59-62)
Konferencja

XVIII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne (PWT 2014), 12.12.2014, Poznań, Poland