Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2014), Vienna, Austria, 1-3 Sept. 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-989-758-039-0

Rozdziały
Input and State Constrained Nonlinear Predictive Control. Application to a Levitation System (s. 274-279)
Adaptive LQG/LTR Control; Discontinuity Issue (s. 802-807)
Konferencja

11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2014), 1-3.09.2014, Vienna, Austria