Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zdrowie a styl życia w rodzinie : Konferencja Naukowa, Poznań, 27 czerwca 2014 r. / Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Rok publikacji

2014

Typ książki

książka abstraktów

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu

Data opublikowania

2014

Liczba stron

103

ISBN

978-83-62228-10-2

Rozdziały
Evidence Based Design a projektowanie architektoniczne obiektów służby zdrowia (s. 25)
Postulaty higieniczne a przekształcanie mieszkań i otoczenia mieszkaniowego XIX i XX wieku. Rys historyczny (s. 27)
Forma i funkcja wnętrza architektonicznego jako czynniki wpływające na jakość życia (s. 32)
Wspaniała samotność. Od koncepcji Arkadii do współczesnego azylu (s. 33)
Psychologiczne aspekty oddziaływań środowisk interaktywnych i immersyjnych - kultura mediów elektronicznych (s. 35)
Społeczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni. Fizyczne determinaty komfortu psychicznego w środowisku zamieszkania (s. 36)
System zieleni miejskiej Poznania jako czynnik higieny urbanistycznej (s. 40)
Architektura progresywna a ekologia kulturowa (s. 43)
Architektura służby zdrowia w polskim filmie fabularnym lat 60 i 70 XX wieku (s. 53)
Architektura dla sportowców miejskich a styl życia młodych ludzi (s. 67)
Sztuka łączenia technologii i przestrzeni w architekturze szpitala (s. 71)
Przestrzeń powojskowa w walce o zdrowy styl życia (s. 76)
Zespół mieszkaniowy Dockside Green. Życie według zasad zrównoważonego rozwoju (s. 79)
Przestrzeń toksyczna, przestrzeń transparentna, przestrzeń tożsama (s. 80)
Ukształtowanie przestrzeni edukacyjnej a rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (s. 88)
Innowacyjny Międzychód - proekologiczne podstawy budowania strategii rozwoju. Działania WAPP na rzecz rozwoju funkcji uzdrowiskowych na terenie powiatu międzychodzkiego (s. 273-282)
Konferencja

Zdrowie a styl życia w rodzinie : Konferencja Naukowa, 27.06.2014, Poznań, Poland