Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

European Conference on Networks and Communications (EuCNC), Bologna, 23-26 June 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4799-5280-9

Rozdziały
Distributed interference mitigation in two-tier wireless networks using correlated equilibrium and regret-matching learning (s. 1-5)
Konferencja

European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 23-26.06.2014, Bologna, Italy

Publikacja indeksowana w

WoS (15)