Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

11th International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS), Barcelona, 26-29 Aug. 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4799-5863-4

Rozdziały
The impact of hardware implementation on the performance of spectrum sensing algorithms (s. 282-286)
A margin adaptive scheduling algorithm for FBMC/OQAM systems (s. 659-663)
Konferencja

11th International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS), 26-29.08.2014, Barcelona, Spain

Publikacja indeksowana w

WoS (15)