Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Green Networking and Communications. ICT for Sustainability

Rok publikacji

2013

Miejsce

New York, USA

Wydawca

CRC Press/Taylor & Francis Group

Wydawca z listy MNiSW

Taylor & Francis Group

Data opublikowania

2013

ISBN

978-1-4665-6874-7

Rozdziały
Konferencja

Green Networking and Communications. ICT for Sustainability