Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

TERENA Networking Conference 2014 (TNC2014), Dublin, Irleand 19-22 May, 2014

Rok publikacji

2014

Data opublikowania

2014

ISBN

978-90-77559-24-6

Rozdziały
Hardware Abstraction Layer for Non-OpenFlow Capable Devices (s. 1-15)
Konferencja

TERENA Networking Conference 2014 (TNC2014), 19-22.05.2014, Dublin, Ireland