Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nature-Inspired Mobile Robotics : Proceedings of the 16th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines

Rok publikacji

2013

Miejsce

New Jersey, United States

Wydawca

World Scientific

Data opublikowania

2013

ISBN

978-981-4525-52-7

Rozdziały
Konferencja

The 16th International Conference On Climbing And Walking Robots And The Support Technologies For Mobile Machines, 14-17.07.2013, Sydney, Australia