Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Mechatronics 2013 : Recent Technological and Scientific Advances

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2014

ISBN

978-3-319-02293-2

eISBN

978-3-319-02294-9

Rozdziały
Energetic Properties of a New, Iron Powder Based Switched Reluctance Motor Drive (s. 331-338)
Switched Reluctance Motor Drive Embedded Control System (s. 339-346)
Application of Artificial Neural Network for Speed Control of Servodrive with Variable Parameters (s. 693-700)
Hybrid PI Sliding Mode Position and Speed Controller for Direct Drive (s. 741-748)
Konferencja

10th International Conference on Mechatronics, 7-9.10.2013, Brno, Czech Republic

Publikacja indeksowana w

WoS (15)