Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zastosowania analizy termodynamicznej do opisu zjawisk fizycznych i urządzeń energetycznych / pod red. Mariusza Szewczyka

Rok publikacji

2014

Miejsce

Rzeszów, Poland

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7199-951-8

Rozdziały
Analiza pracy obiegu lewobieżnego pompy ciepła oraz jej wpływ na współczynnik nakładu energii pierwotnej (s. 113-124)
Nowoczesne metody optymalizacji procesu spalania w automatycznych kotłach na paliwa stałe (s. 331-346)