Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych / pod redakcją Roberta Smusza

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Rzeszów, Poland

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Data opublikowania

2014

Liczba stron

492

ISBN

978-83-7199-949-9

Rozdziały
Badania struktury strugi w przepływie z recyrkulacją (s. 27-50)