Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IEEE Vehicular Networking Conference (VNC), 3-5 Dec. 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4799-7660-7

Rozdziały
Throughput Enhancement for the 802.11p Communication (s. 97-100)
Konferencja

IEEE Vehicular Networking Conference (VNC), 3-5.12.2014, Paderborn, Germany